อบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 26 เมษายน 2561

บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด​ จัดอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ และช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ตลอดจนการรับมือในกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจส่งผลถึงชีวิตด้วยเช่นกัน