งานทำบุญครบรอบ 27 ปี บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบพิธีทางศาสนา ร่วมกันทำบุญ เลี้ยงเพลพระ 9 รูป ถวายสังฆทาน  และร่วมรับประทานอาหาร ในวันครบรอบ 27 ปี ของบริษัทฯ ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด