โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพฯ

โครงการ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 4 สาขา

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 16 สาขา

AEC MARKET อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุทธยา

ห้างสรรพสินค้า MM MARKET (บิ๊กซี) อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 41 สาขา

The Walk นครสวรรค์

ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอล์ จ.ลำพูน

อาคารจอดรถ V-SQUARE จ.นครสวรรค์

Go ! ท่าศาลา

โครงการ ปรับปรุง Central Ramindra

โครงการ บิ้กซี ฟู้ด เซอร์วิส สนามบินน้ำ

MM Food Service Ekachai