โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

อาคารโรงงาน Fabrinet 9

APEX 2 Construction & Waste Water Tank Treatment

อาคารโรงงาน Fabrinet 8

โครงการโกดังเก็บเมล็ดกาแฟ โออาร์ วังน้อย

อาคารโรงงาน Lumentum