ประวัติ
 • 1991

  ก่อตั้งบริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด สำนักงานสาขาแรกที่ ซ.วัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ

 • 2004 - 2021

  ก่อสร้าง Big C Supercenter  มาแล้วทั้งหมด 41 สาขา  
   

 • 2004

  ก่อสร้าง The Column Tower สุขุมวิท 16
  เป็นตึกสูง ตึกแรกที่บริษัทก่อสร้าง

 • 2004

  ก่อสร้าง Major Avenue รัชโยธิน

 • 2006

  ก่อตั้ง บริษัท เอสเอ็มอี ไลน์ จำกัด 

  เป็นบริษัทในเครือ

 • 2007

  ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บริษัทแสตนดาร์ดเพอร์ฟอร์แม้นซ์
  และย้ายสำนักงานจากจ. สมุทรปราการ​มายังสำนักงานใหม่ ที่ ซอย ลาดพร้าว 71 

 • 2007

  ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์และกิจการนักศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ)

 • 2008

  ก่อสร้าง Home Work ราชพฤกษ์

 • 2009 - 2021

  ก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มาแล้ว 15 สาขา

 • 2009

  ก่อสร้าง  Berkeley International School  บางนา

 • 2009

  ก่อสร้าง  Condominium Aequa สุขุมวิท 49

 • 2009

  ก่อสร้าง  Marrakesh Hua Hin Resort & Spa

 • 2010 - 2019

  ก่อสร้าง ไทวัสดุ มาแล้วทั้งหมด 49 สาขา 

 • 2010

  ก่อสร้าง  ห้างสรรพสินค้า  เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

 • 2010

  ก่อตั้ง บริษัท เวลธ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด

  เป็นบริษัทในเครือ 

 • 2010

  ปรับปรุง โครงการ My Resort @ River

 • 2011

  ก่อสร้าง  INT INTERSECT พระราม 3

 • 2011

  ก่อสร้าง  Equinox Condominium วิภาวดี

 • 2011

  ก่อสร้าง Q Condo อโศก

 • 2012

  ก่อสร้าง SENA Fest ถนนเจริญนคร 

 • 2013

  ก่อสร้าง  The Salaya  อ.พุทธมณธล จ.นครปฐม

 • 2013

  ก่อสร้าง  Hugz Mall อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 • 2015

  ก่อสร้าง โรงแรม  U Khao Yai  จ. นครราชสีมา

 • 2015

  ก่อสร้าง MM MARKET อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

 • 2015

  ก่อสร้าง  ศูนย์กระจายสินค้า RDC & CDC จ.ชลบุรี

 • 2016

  ก่อสร้าง   The Houze Condo จ. ขอนแก่น

 • 2016

  ก่อสร้าง  ห้างสรรพสินค้า  เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

 • 2017

  ก่อสร้าง  Condo The Zea Sriracha  จ.ชลบุรี

 • 2017

  ก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า  เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย สมุทรสาคร

 • 2017

  ก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 

 • 2018

  ก่อสร้าง Maven Stylish Hotel ถ. เพชรบุรีตัดใหม่​​  กรุงเทพฯ  

 • 2018

  ก่อตั้งบริษัท   SKPJ Construction Co.,Ltd. (Cambodia) 
  เป็นบริษัทในเครือ 

 • 2020

  ก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพฯ 

 • 2020

  ก่อสร้าง โรงแรม​ รุกข์​ คีรี เขาใหญ่

 • 2020

  ก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ บ่อวิน ชลบุรี 

 • 2021

  ก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล ศรีราชา

 • 2022

  ก่อสร้าง โรงแรม NKH จังหวัด นครราชสีมา

 • 2022

  ก่อสร้าง โรงงาน Fabrinet 9 จังหวัด ชลบุรี


        บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2534 ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท และ ก่อตั้ง บริษัท เอสเอ็มอี ไลน์ จำกัด ในปี 2549 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการก่อสร้างมากกว่า 25 ปี ซึ่งมีผลงานก่อสร้างงานห้างสรรพสินค้า งานอาคารสูงที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย โรงงาน งานปรับปรุงอาคาร เป็นต้น  และ ก่อตั้ง บริษัท เวลธ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด ในปี 2553 ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท เพื่อทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

              วิสัยทัศน์องค์กร "เป็นสังคมมืออาชีพในวงการก่อสร้าง"

     พันธกิจองค์กร "ดำเนินธุรกิจก่อสร้างด้วยการใช้ระบบงานที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และมีภาพลักษณ์การบริการที่ดี โดยใช้องค์ความรู้ตลอดจนแนวคิดการทำงานแบบมืออาชีพ"

    บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด ได้ตระหนักถึงการบริหารงานก่อสร้าง ด้วยวิธีการจัดการให้โครงการก่อสร้างดำเนินไปตามแผน มีระบบการปฏิบัติงานที่ดี ควบคุมงานให้ได้คุณภาพของงานที่มีมาตรฐานด้วยวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย แก้ไขและปรับปรุงในกรณีที่เกิดปัญหา เพื่อให้บรรลุถึงปัจจัยหลักที่สำคัญ 3 ประการ อันได้แก่ คุณภาพ ระยะเวลา และงบประมาณ

   นอกจากนี้บริษัทฯ เน้นการประสานงานรวมถึงการบริหารบุคคล การจัดการด้านข้อมูล การติดต่อสื่อสาร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การบริหารงานสำเร็จตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายคุณภาพ "เน้นคุณภาพงาน มาตรฐานเป็นหนึ่ง ลูกค้าพึงพอใจ"

 

             คติพจน์องค์กร       "ทุกผลความสำเร็จเกิดจากความทุ่มเทใส่ใจ" 

                                                                           "อ่อมน้อม พร้อมสู้ เรียนรู้ พัฒนา"